[Ngôn Tình] Bên Nhau Trọn Đời – Cố Mạn

BÊN NHAU TRỌN ĐỜI

«何以笙箫默»

Tác giả: Cố Mạn

Thể loại: Ngôn Tình

Số Chương: 15

Trạng Thái: FULL

MỤC LỤC

Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4 | Chương 5

Chương 6 | Chương 7 | Chương 8 | Chương 9 | Chương 10

Chương 11 | Chương 12

Phiên ngoại 1 + 2 + 3 + Tâm sự của Dĩ Văn | Phiên ngoại 4 | Phiên ngoại 5

Phiên ngoại 6: Những năm tháng bên nhau

Phiên ngoại đặc biệt

The end

Advertisements
Đăng tải tại Truyện Ngôn Tình | Bạn nghĩ gì về bài viết này?